Just_me

23 teksty – auto­rem jest Just_me.

Im­pre­za jest zaw­sze tyl­ko tak nud­na, jak nud­ni są goście. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2012, 22:55

Złe de­cyz­je dają początek dob­rym opowieściom. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 czerwca 2012, 16:15

Od­poczy­wanie to tyl­ko zmiana spo­sobu męcze­nia się. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 marca 2011, 19:44

Piękne w marze­niach jest to, że choćby były niereal­ne, to dążąc do ich spełnienia zaw­sze spot­ka nas coś dobrego. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 14 sierpnia 2010, 15:35

Nies­te­ty nie zaw­sze jest tak, że pot­ra­fimy kochać tak jak chcieli­byśmy być kochani. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 13 sierpnia 2010, 16:59

Każdy z nas ma in­ny głos, każdy z nas inaczej z niego korzys­ta, ale każdy jest w sta­nie wy­dać ok­rzyk zwy­cięstwa.
Nikt nie jest bezsilny. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 lipca 2010, 20:55

Dob­ra pa­mięć to swois­te przekleństwo. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 27 czerwca 2010, 15:30

Szczęście jest jak fa­la...
Im większa jest w przypływie, tym więcej jej odpłynie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 czerwca 2010, 22:37

Im rzadziej myśli­my, że coś nam się w życiu na­leży, tym większa jest ra­dość gdy to dostajemy. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 czerwca 2010, 12:09

Żałuje się tyl­ko niepodjętych de­cyz­ji, nig­dy działań i czynów. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 czerwca 2010, 20:35
Just_me

Czasem kreatywna, by nie umrzeć z nudów.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Just_me

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność